Bräkne-Hoby

Spårsänkning vid västra infarten till Bräkne-Hoby 050814

Bräkne-Hoby station 070616