Märserum 050814

Spårsänkning under E22 strax öster om Märserums fd station